تبلیغات
angle complex - زندان وب
کد کوچک شدن عکس ها

open mind

من اصلا دوست ندارم زندان بزارم..宝石箱☆〟 のデコメ絵文字

چرا هر جایی کپی کار، بی ادب و ... پیدا میشه؟宝石箱☆〟 のデコメ絵文字

خارجیا تا تقلیدی شه بهش میگن منبع بزاره...

که تازه خودشون میزارن...

اون وقت ما چی؟؟؟؟؟宝石箱☆〟 のデコメ絵文字

این اخلاقیات فرهنگ و تربیت خانوادگیت رو نشون میده دوست عزیز!宝石箱☆〟 のデコメ絵文字

این وب فقط 2 قانون داره!

数字 のデコメ絵文字کپی از عکسا و متنا با ذکر منبع آزاده ولی کپی از کدا آزاد نیست.

数字 のデコメ絵文字بی ادبی هم ممنوعه

همین!!!

----------------------------------
اینجا هر چیزی گذاشته بشه اسمش و وبلاگش سانسور میشه.
ما کپی ها رو نمی پذیریم، ولی فرهنگ که داریم!宝石箱☆〟 のデコメ絵文字

ما آبرو نمی بریم. میزاریم اینجا تا ببینه خودش پاک کنه.
شاید اصلا ندونسته کپی کرده بود.
حرف های بد هم همین طور.宝石箱☆〟 のデコメ絵文字
---------------------------------------
خدا رو شکر فعلا چیزی نیست.宝石箱☆〟 のデコメ絵文字